logo UdG

Sistema de registre d'entrada i sortida de documents

Registre presencial - Formulari de suggeriment

Per a la presentació de suggeriments adreçats a la Universitat, es pot utilitzar el formulari de sota.

Primer, cal escollir l'opció adequada al tipus de persona emissora del document (persona física, representant de persona física o persona jurídica -ens-). Després cal emplenar-lo, descarregar-lo en format PDF per imprimir-lo i signar-lo manuscritament a fi de presentar-lo, presencialment o per correu, a la Universitat.Persona física
Nom:
Cognoms:
NIF:
Tipus de via:
Nom de la via:
Número:
Bloc:
Escala:
Planta:
Porta:
Codi Postal:
Població:
Província:
País:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Identificació del suggeriment
Data:
Temàtica:
Unitat/Òrgan administratiu on es desitja adreçar:
Exposició del suggeriment

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable de tractament: Universitat de Girona.
Finalitat: deixar constància i atendre les queixes, suggeriments i comentaris dels ciutadans i elaboració d'estadístiques.
Legitimació: les dades es tracten en compliment de missió d'interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.