logo UdG

Sistema de registre d'entrada i sortida de documents

Registre presencial - Formulari de sol·licitud genèrica

Per a la presentació de sol·licituds genèriques adreçades a la Universitat, es pot utilitzar el formulari de sota.

Primer, cal escollir l'opció adequada al tipus de persona emissora del document (persona física, representant de persona física o persona jurídica -ens-). Després cal emplenar-lo, descarregar-lo en format PDF per imprimir-lo i signar-lo manuscritament a fi de presentar-lo, presencialment o per correu, a la Universitat.Persona física
Nom:
Cognoms:
NIF:
Tipus de via:
Nom de la via:
Número:
Bloc:
Escala:
Planta:
Porta:
Codi Postal:
Població:
Província:
País:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Exposo
Sol·licito

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable de tractament: Universitat de Girona.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d'obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.