Universitat de Girona Preinscripcions
Empleneu i trieu les dades corresponents
Pas 1 de 4


Estudi al qual us voleu inscriure
 
 
 

Les dades personals recollides en el procés de preinscripció seran incorporades al fitxer de gestió acadèmica de la Universitat de Girona, creat per a l’organització de la docència i per a l’exercici de la resta de funcions pròpies del servei públic de l’educació superior, regulades a la Llei orgànica d’universitats. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a la Secretaria General de la Universitat de Girona.