• logo Universitat de Girona
  • Pla d'acció Tutorial de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona

Benvinguts a la plataforma web del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat de Ciències.

Per accedir-hi cal que us identifiqueu amb el vostre usuari i contrasenya UdG (accés a la part superior dreta).