Dades de la persona sol·licitant

Dades del document

  • En el cas de les correccions gratuïtes, escriviu "Gratuït".
  • Consulteu les tarifes i quines correccions són gratuïtes.
  • Si no sabeu el centre de cost en el moment de fer l'encàrrec, poseu-hi "pendent". En aquest cas caldrà que ens ho comuniqueu per correu electrònic tan aviat com sigui possible.