Dades de la persona sol·licitant

Dades del document

  • En el cas de les correccions gratuïtes, escriviu "Gratuït".
  • Consulteu les tarifes i quines correccions són gratuïtes.
  • Si no sabeu el centre de cost en el moment de fer l'encàrrec, poseu-hi "pendent". En aquest cas caldrà que ens ho comuniqueu per correu electrònic tan aviat com sigui possible.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament: Universitat de Girona.
Finalitat: registre de persones usuàries del servei.
Legitimació: compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona.

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç.