Formulari de reserva d'aules a la Facultat de Dret

El formulari de reserva d'aules conta com a mínim de dos formularis a omplir, un primer formulari de dades generals i un segon per especificar les característiques de les aules que volem, si volem reservar més d'una aula n'haurem d'omplir tants com aules volem reservar

Dades Personals
Tipus d'entitat que fa la reserva

Nom de l'activitat