• logo Universitat de Girona
  • FM: Reserva d'aules

Reserva d'aules a l'Àrea d'estudis de la Salut

Dades personals
Dades de la reserva

Arrossega el document a dins del requadre

Per entitats externes, s'aplicaran les tarifes de lloguer d'espais aprovades al pressupost de la UdG