Treballs de Fi de Grau i Màster

CALENDARI TFG

 

CONVOCATÒRIA GENER/FEBRER

Cal demanar l'avançament de convocatòria dins del termini (contacteu amb la Secretaria)

 

CONVOCATÒRIA MAIG/JUNY - ATENCIÓ! CANVI DE DATES I DEL PROCEDIMENT DEGUT AL COVID 

En aquesta convocatòria la defensa del TFG serà mitjançant un vídeo

Els alumnes que no necessitin acabar al juny, prèvia justificació i d'acord amb el seu tutor, podran deixar la presentació i defensa del seu TFG per al mes de novembre:
- Comunicació de tribunals: 2 d'octubre
- Lliurament a l'aplicatiu: 2 de novembre
- Defensa oral davant de tribunal: 18-24 de novembre
L'alumne demanarà en un breu escrit els motius de defensar el seu TFG al novembre i que disposa del vist-i-plau del seu tutor. Aquest escrit es lliurarà en una bústia que es crearà al moodle del TFG. El termini per sol·licitar aquesta convocatòria de novembre és fins al 25 de maig.