Treballs de Fi de Grau i Màster

La normativa que fa referència al TFG, rúbriques que s'utilitzen i pautes generals... està a www.udg.edu/fcee -  Informació acadèmica - Treball final de Grau

CALENDARI

Assignació de tema/tutor:

Acords de tutorització directes: De l'u al 19 de setembre (el professor s'encarrega de materialitzar l'acord en aquest aplicatiu).

Estudiants sense acord: Del 24 al 27 de setembre elecció de tema/tutor lliure (es poden escollir fins a 6 preferències).

Adjudicació definitiva tema/tutor per part de l'Administració: La primera setmana d'octubre (els estudiants que han arribat a un acord la seva adjudicació des del primer moment ja és definitiva).

Grup CE GENER 2020 (convocatòria extraordinària demanada per l'estudiant i  acceptada. S'ha de demanar a Secretaria entre el 18 i el 22 de novembre)

ENTREGA TFG- Dia 23 gener : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació. 

NOTES TUTOR- Dia 28 gener: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

OPTAR A MATRÍCULA D'HONOR (MH)- Dia 31 gener: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

AVALUACIÓ PER PÒSTER- Dia 06 febrer: Data d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. 

AVALUACIÓ PER MH- Dia 20 febrer: Dates de defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ PÒSTER- Dia 20 febrer: Data màxima, pels estudiants que s'avalúen per pòster, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ MH- Dia 5 març: Data màxima,, pels estudiants que s'avalúen per tribunal dfe MH, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

Grup A MAIG/JUNY 2020

ENTREGA TFG- Dia 06 maig : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació. 

NOTES TUTOR- Dia 11 maig: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

OPTAR A MATRÍCULA D'HONOR (MH)- Dia 14 maig: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

AVALUACIÓ PER PÒSTER- Dies 19, 20, 21 de maig: Data d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. 

AVALUACIÓ PER MH- Dia 11 juny: Dates de defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀcTICS AVALUACIÓ PÒSTER- Dia 03 juny: Data màxima, pels estudiants que s'avalúen per pòster, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ MH- Dia 25 juny: Data màxima,, pels estudiants que s'avalúen per tribunal dfe MH, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.