Treballs de Fi de Grau i Màster

La normativa que fa referència al TFG, rúbriques que s'utilitzen i paute generals... està a “La meva UdG”/FCEE/Els estudis/Treball final de Grau”.

CALENDARI

Assignació de tema/tutor:

Acords de tutorització directes: De l'u al 19 de setembre (el professor s'encarrega de materialitzar l'acord en aquest aplicatiu.

Estudiants sense acord: Del 22 al 27 de setembre elecció de tema/tutor lliure (es poden escollir fins a 6 preferències).

Adjudicació definitiva tema/tutor per part de l'Administració: La primera setmana d'octubre (els estudiants que han arribat a un acord la seva adjudicació des del primer moment ja és definitiva).

Grup CE GENER 2019 (convocatòria extraordinària demanada per l'estudiant i  acceptada)

Dia 26 gener: Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació. 

Dia 30 gener: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

Dia 4 febrer: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

Dia 7 febrer: Data d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

Dia 21 febrer: Data màxima per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

Grup A MAIG/JUNY 2019

Dia 9 maig: Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació.

Dia 13 maig: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

Dia 15 maig: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

Del 21 al 23 maig: Dates d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

Dia 5 juny: Data màxima per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.