Treballs de Fi de Grau i Màster

La normativa que fa referència al TFG, rúbriques que s'utilitzen... està a “La meva UdG”/FCEE/Els estudis/Treball final de Grau”.

CALENDARI

PER A TOTHOM: Novembre: Sessions formatives de la Biblioteca i el Servei de Llengües. Es convoca als estudiants per correu electrònic a una sessió concreta (no se'ls demana assistència als repetidors que, en algun curs anterior, hi van assistir i als estudiants que estan fora en una estada d'intercanvi). DIES A CONCRETAR 

Grup CE GENER 2018 (convocatòria extraordinària demanada per l'estudiant i  acceptada)

Dia 27 gener: Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG. 

Dia 7 febrer: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

Dia 8 febrer: Data en que l'estudiant defensarà el TFG davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

Dia 22 febrer: Data màxima per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

Grup A MAIG/JUNY 2018

Dia 10 maig: Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG.

Dia 19 maig: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

Del 22 al 24 maig: Dates en que l'estudiant defensarà el TFG davant del tribunal. S'assignarà dia i hora a cadascun.

Dia 6 juny: Data màxima per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.