Treballs de Fi de Grau i Màster

 

El CALENDARI seguiment, la normativa que fa referència al TFG, rúbriques que s'utilitzen i pautes generals... es pot trobar a  www.udg.edu/fcee -  Informació acadèmica - Treball final de Grau

La temporalització general del TFG és la següent:

JULIOL: L'estudiant es matricula (no s'accepten matrícules de TFG en el termini d'ampliació de matrícula de febrer).

SETEMBRE: S'assignen els tutors, primer per acords de tutorització directes (des del moment que s'hi arriba l'estudiant ja pot considerar que té el tutor assignat), després els estudiants sense tutor fan elecció tutor i finalment hi ha l'adjudicació del tutor.

GENER o MAIG:Presentació TFG  (el gener presenten NOMÉS aquells estudiants que han demanat i se'ls ha concedit la convocatòria extraordinària). El tutor posar nota.

FEBRER o MAIG: L'estudiant pot optar a Matrícula d'honor (MH). Tribunals per pòster o per MH.

El TFG té dates d'anul.lació de convocatòria específiques, consulteu el calendari.

 

Calendari presentació i defensa TFM

ENTREGA TFM- Dia 2 de juny : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFM. 

NOTES TUTOR- Dia 9 de juny: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

DEFENSA TFM - Dia 16 de juny: Data en què l'estudiant defensarà el TFM davant de tribunal.