Treballs de Fi de Grau i Màster

Convocatòria TFG 2021/2022

La normativa que fa referència al TFG, rúbriques que s'utilitzen i pautes generals... està a www.udg.edu/fcee -  Informació acadèmica - Treball final de Grau

Calendari assignació de tema/tutor

Acords de tutorització directes: De l’1 al 17 de setembre S'allarga el termini fins el 28 de setembre (el professor s'encarrega de materialitzar l'acord en aquest aplicatiu). 

Estudiants sense acord: Del 21 al 25 de setembre elecció de tema/tutor lliure. Es canvia el termini del 30 de setembre al 5 d'octubre (es poden escollir fins a 6 preferències).

Adjudicació definitiva tema/tutor per part de l'Administració: Finals setembre, principis d'octubre (els estudiants que han arribat a un acord la seva adjudicació des del primer moment ja és definitiva).

Calendari presentació grup CE GENER 2022 (convocatòria extraordinària demanada per l'estudiant i  acceptada. S'ha de demanar a Secretaria entre el 22 de novembre al 3 de desembre de 2021)

ENTREGA TFG- Dia 27 de gener : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació (es pot anul.lar convocatòria fins el 22 de gener).

NOTES TUTOR- Dia 1 de febrer: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

OPTAR A MATRÍCULA D'HONOR (MH)- Dia 3 de febrer: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

AVALUACIÓ PER PÒSTER- Dia 10 de febrer: Data d'avaluació pòsters i defensa dels TFGs que NO optin a MH davant del tribunal. 

AVALUACIÓ PER MH- Dia 24 de febrer: Dates de defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ PÒSTER- Dia 24 de febrer: Data màxima, pels estudiants que s’avaluen per pòster, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ MH- Dia 3 de març: Data màxima,, pels estudiants que s’avaluen per tribunal de MH, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

Calendari presentació grup A MAIG/JUNY 2022

ENTREGA TFG- Dia 4 de maig : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació (es pot anul.lar convocatòria fins el 29 d'abril).

NOTES TUTOR- Dia 9 de maig: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

OPTAR A MATRÍCULA D'HONOR (MH)- Dia 11 de maig: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

AVALUACIÓ PER PÒSTER- Dies 17, 18, 19 de maig: Data d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que NO optin a MH davant del tribunal. 

AVALUACIÓ PER MH- Dia 16 de juny: Dates de defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ PÒSTER- Dia 1 de juny: Data màxima, pels estudiants que s’avaluen per pòster, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ MH- Dia 23 de juny: Data màxima,, pels estudiants que s’avaluen per tribunal de MH, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.