Calendari d’assignació del TFG (2021-22)

Primera ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 20 setembre

final primer termini de presentació de propostes acordades: 20 setembre

publicació de l’oferta general per a l’estudiantat: 24 setembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 3 d'octubre

priorització per part de les empreses o grups de recerca: 4-15 octubre

final segon termini de presentació de propostes acordades: 15 octubre

publicació de les assignacions: 22 octubre

Segona ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 8 novembre

final tercer termini de presentació de propostes acordades: 8 novembre

publicació de l’oferta per a l’estudiantat: 12 novembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 22 novembre

final últim termini de presentació de propostes acordades: 22 novembre

publicació de les assignacions: 26 novembre

Calendari d’assignació de TFG (2022-23)

- Primera ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 19 setembre

final primer termini de presentació de propostes acordades: 19 setembre

publicació de l’oferta general per a l’estudiantat: 23 setembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 2 octubre

priorització per part de les empreses o grups de recerca: 3-14 octubre

final segon termini de presentació de propostes acordades: 14 octubre

publicació de les assignacions: 21 octubre

- Segona ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 7 novembre

final tercer termini de presentació de propostes acordades: 7 novembre

publicació de l’oferta per a l’estudiantat: 11 novembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 11-21 novembre

final últim termini de presentació de propostes acordades: 21 novembre

publicació de les assignacions: 25 novembre

Presentació de propostes per part dels tutors: 8 al 18 de setembre

Inscripció dels estudiants com a candidats: del 23 de setembre al 2 d'octubre

Selecció per part dels tutors: del 3 al 13 d'octubre

Publicació de les assignacions: 16 d'octubre