Calendari d’assignació de TFG (2022-23)

- Primera ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 19 setembre

final primer termini de presentació de propostes acordades: 19 setembre

publicació de l’oferta general per a l’estudiantat: 23 setembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 2 octubre

priorització per part de les empreses o grups de recerca: 3-14 octubre

final segon termini de presentació de propostes acordades: 14 octubre

publicació de les assignacions: 21 octubre

- Segona ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 7 novembre

final tercer termini de presentació de propostes acordades: 7 novembre

publicació de l’oferta per a l’estudiantat: 11 novembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 11-21 novembre

final últim termini de presentació de propostes acordades: 21 novembre

publicació de les assignacions: 25 novembre

2a ronda - per estudiants que no tenen plaça assignada

Presentació de propostes: Del 23 d'octubre al 3 de novembre

Publicació ofertes: 9 de novembre

Inscripció estudiants: 10 al 20 de novembre

Publicació assignacions: 23 de novembre