Calendari d’assignació del TFG (2021-22)

Primera ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 20 setembre

final primer termini de presentació de propostes acordades: 20 setembre

publicació de l’oferta general per a l’estudiantat: 24 setembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 3 d'octubre

priorització per part de les empreses o grups de recerca: 4-15 octubre

final segon termini de presentació de propostes acordades: 15 octubre

publicació de les assignacions: 22 octubre

Segona ronda:

final termini presentació de temes (empreses i professorat): 8 novembre

final tercer termini de presentació de propostes acordades: 8 novembre

publicació de l’oferta per a l’estudiantat: 12 novembre

final termini d’inscripció de candidatures (estudiantat): 22 novembre

final últim termini de presentació de propostes acordades: 22 novembre

publicació de les assignacions: 26 novembre